file
Všechny případové studie
house
Zpět na hlavní stránku MphaR
group
Web virtuální platformy
Live Video Demo icon
Živá videoukázka demoverze
file
Všechny
případové studie
house
Zpět na
hlavní stránku MphaR
group
Web
virtuální platformy
arrow
Živá
videoukázka demoverze

Případová Studie #4

Virtuální poradní výbor pro hemofilii A s organizacemi na podporupacientů (PAGs)

Klíčové cíle

 • person icon
  Identifikovat neuspokojené potřeby skupin pacientův oblasti Hemofilie A
 • graph
  Prozkoumat nedostatky ve vzdělávání týkající seléčby nemocitéto populace pacientů
 • insights
  Poskytnout zpětnou vazbu k materiálům propacienty

Agenda

4 zasedání; 10 zástupců pacientských organizací (Globální,USA, Evropa)
01
1.Zasedání (5 dní)
Diskusní fórum: poradciposkytli zpětnou vazbu kléčebné praxi a k potenciálním překážkám pro pacienty
02
2.Zasedání (2 dny)
Poskytnutí zpětné vazby k materiálům pro pacientys využitím platformy s funkcíanotace
03
3.Zasedání (3 hodiny)
Poradci uspořádali brainstormings využitím platformy s funkcí videokonference a konferenční tabule
04
4.Zasedání (10 dní)
Poradci pracovali společněna formulacích, které mají býtpoužity v materiálech pro pacienty, s využitím platformy s online funkcemi pro spolupráci

Co ovlivnilo rozhodnutí?

 • security
  Zajištění právní ochrany a dodržování předpisů
 • discussion forum and video call
  Kombinace diskusního fóra s videohovorem
 • pie chart
  Schopnost spustit ankety/průzkumy
 • discussion
  Schopnost poradců současně recenzovat a sdílet komentáře k materiálům

Výsledky

 • 100%
  účast poradců

  Všichni poradci poskytli spolehlivou zpětnou vazbu a pokračovali v účasti na dalších diskusích

 • 200%
  vyšší úroveň poznatků

  Zpětnávazba získaná od PAGs byla promyšlenější a podrobnější

 • 91%
  Čisté Skóre Propagátora k použití platformy

  Poradci a klienti ocenili snadnost použití a efektivitu

Jste připraveni začít?