file
Všechny případové studie
house
Zpět na hlavní stránku MphaR
group
Web virtuální platformy
Live Video Demo icon
Živá videoukázka demoverze
file
Všechny
případové studie
house
Zpět na
hlavní stránku MphaR
group
Web
virtuální platformy
arrow
Živá
videoukázka demoverze

Případová studie #2

Zlepšení efektivity a transparentnosti komunikace pro výbor pro klinické hodnocení prostřednictvím digitální platformy

Přehled

Dohled nad klinickými zkouškami ze strany řídícího výboru studie (TSC) jenařizuje správná klinická praxe. Úloha členů výboru TSC se může měnit v závislosti na tom, jak dobře probíhá hodnocení, a to od schvalování, když se daří, až po kritičtější a direktivnější přístup v jiných obdobích. Pravidelná a včasná diskuse a zpětná vazba o tom, jak se vypořádat s řešením problémů, stejně jako pravidelné změny protokolu mohou ovlivnit celkové výsledky klinického hodnocení a v důsledku toho i úspěch léčivého přípravku na trhu.

Výzva

Zohlednění konkurenčního zapojení předních odborníkůdo mnoha vědeckých orgánů včetně četných řídících výborů pro klinické studie a tlaku rozsáhlého cestování s dalšími komplikacemi s COVID-19, pomůže řešení se snadným připojením prostřednictvím digitální platformy zajistit dostupnost a účast a mohlo by se stát novým přístupem v organizaci práce řídících výborů. Bezpečnost a ochrana údajů se stávají jedním z klíčových bodů s ohledem na důvěrnost takové diskuse.

Přístup

Nalezení digitálního řešení, které usnadní diskusi, poradenství a rozhodovací proces pro pravidelnou komunikaci mezi členy řídicího výboru a sponzorem studie. Platforma bude informovat členy o všech vstupech, které musí poskytnout, a sledovat, zda nějaké vstupy nechybí. Pro vedení této akce v digitální podobě byla vybrána platforma MphaR Virtual Advisory Board, která shromažďuje rady, hodnocení a slaďuje další kroky řídicího výboru. Zlepšit efektivitu, transparentnost a kvalitu interakce.

Agenda

3 zasedání, 7 členů řídícího výboru
01
Sezení 1 (3 dny)
Činnosti před čtením: seznámení se všemi dokumenty nahranými do E Library
02
Sezení 2(8 dní)
Poskytnutí zpětné vazby k návrhu protokolu a e-CRRF s využitím anotačních funkcí platformy
03
Sezení 3 (5 dní)
Diskusní fórum: Členové řídícího výboru poskytli zpětnou vazbu k rozhodující části protokolu, nedostatkům v důkazních údajích a plánu publikace

Co ovlivnilo rozhodnutí?

 • protection
  Zabezpečení dat a ochrana údajů
 • discussion forum and video call
  Kombinace diskusního fóra a video hovoru
 • discussion
  Možnost pro odborníky pracovat současně na protokolu a publikacích a poskytovat své připomínky
 • materials
  Přístup k podpůrným materiálům (publikace, pokyny)

Výsledky

 • 10x

  vyšší rychlost interakcí a sběru zpětné vazby

 • 100%

  materiálů bylo zkontrolováno včas

 • 5x

  vyšší efektivita komunikace

 • 95%

  Net Promoter skóre k používání platformy

Jste připraveni začít?